KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET DO SEDMIHOŘÍ 24.5.2015

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Výlet do Sedmihoří 24.5.2015

Náš výlet jsme začali v obci Staré Sedlo, kde na nás čekal průvodce a místní patriot pan Zdržek. Nejdříve nás zavedl do místního kostela Nanebevstoupení sv.Marie, kde se v boční „Švamberské kapli“ nacházejí dodnes zachovalé pozdně gotické a renesanční náhrobky několika příslušníků švamberského rodu. (Podrobněji o záhadě těchto náhrobků píši na stránkách v sekci „Zajímavosti“)

 

V nedaleké Prostiboři jsme v kostele sv.Mikuláše vylezli až na kostelní věž, kde je jeden z nejstarších zvonů s českým nápisem v kraji (z r.1551 ) Cesta na věž byla opravdu jen pro otrlé, schody i zvon byl, slovy klasika , „zasrán“ od holubů.

 

Na konci Prostiboře jsme se ještě podívali na zámek „Kopec“. Dříve to býval gotický hrad na skále nad řekou Úhlavkou, později barokně přestavěný na zámek. Dodnes jsou ve zdi zámku patrná malá gotická okénka. Dnes zde konečně probíhá rekonstrukce, takže jsme se mohli podívat po přístupovém kamenném mostě jen k uzamčené zámecké bráně. Zajímavostí jsou zde zachráněné zbytky fresek, dnes na zámku v Horšovském Týně a část zachovalého dřevěného krovu, dle výzkumu byly dřevěné trámy pokáceny v r.1307, tedy jedna z nejstarších dřev.konstrukcí v Čechách.

  

Pak jsme se už vypravili do přírodního parku Sedmihoří. Je to pozoruhodné území v prstenci 7-9 kopců cca 550-600 m/m., se skalami ze zvětralé žuly. Od Miřkovského rybníka začíná naučná stezka, procházející především borovicovými lesy k místu zvanému „U ručiček“. Do 3m balvanu jsou vytesané proti sobě dvě ruce a další pamětní nápisy , nejstarší z r.1768. Dle pověsti jsou zde na znamení smíření dvou sedláků ale kámen měl i funkci hraniční, mezi panstvím horšovskotýneckým a prostibořským.

 

Pak nás průvodce nečekaně svedl z cesty. Mnozí se chtěli už i vrátit, ale nakonec jsme všichni vystoupali na hlavní hřeben se skalisky a tzv."psoudokarovými“ skalními stěnami. Tyto vznikají působením vody a mrazu. Sešli jsme na cestu podél rybníků a zpátky k autům. Škoda jen že jsme na tuto tůru vyšli již poměrně pozdě, určitě bylo krásné si projít celou tuto naučnou stezku.

 

zapsal: Matějka

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ