KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÁNOČNÍ VÝLET DO JINDŘICHOVIC

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Vánoční výlet do Jindřichovic

Vyjeli jsme společně vlakem do Malonic a pak přes koleje  se vydali směrem na Jindřichovice. Za zámeckým rybníkem už byla vidět věžičká místního zámečku.

   

Starý renesanční zámek  na místě původní gotické tvrze  po vybudování nového barokního zámečku  zpustl  ale  oba jsou dnes zrestaurovány a slouží jako pensiony. Opravený je také malý zámecký park s jezírkem.

   

Za vesnicí jsme si udělali tradiční vánoční piknik, kde každý dal něco dobrého k jídlu a pití. Nakonec jsme došli do Kolince, kde si ještě někteří prohlédli naučnou stezku v bývalém zámeckém parku  a po obědě jsme odjeli autobusem domů.

                   
 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ