KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET DO PŘEDSLAVI LEDEN 2016

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Výlet do Předslavi leden 2016

První letošní výlet nás zavedl do Předslavi. Před kostelem nás už čekal starosta pan Miloslav Kreuzer. Pozval nás dovnitř kostela sv.Jakuba staršího a pověděl něco o jeho historii. První písemná zmínka je z roku 1352 ale objevený raněgotický portál je mnohem starší snad kol.1250.

 

.V kostele jsou také 3 náhrobní kameny, dnes ale ukryté pod lavicemi. V roce 1965 shořel hlavní novorománský oltář a už nebyl obnoven, na místě je dnes kříž s Kristem a dvě sochy světců. Zajímavý je také boční oltář pany Marie z r.1727. Po stranách jej zdobí erby donátora , Pana Hýzrle z Chodů (v erbu obloukovitě ohnutou rybu, půstřídavě červené a stříbrné, ve štítu opačných barev) a pravděpodobně manželky z rodu Strojetických ze Strojetic (v erbu na modrém štítě zlaté jelení paroží). Tento oltář sem byl dodán z jiného kostela ale nikde se neuvádí odkud.

   

Samotný kostel stojí na nejvyšším místě vsi a tato dominanta je viditená až od Klatov. Pod kostelem začíná lipová alej z Otína, kudy přijel roku 1827 František Palacký s nevěstou, Terezií Měchurovou , dcerou majitele otínského panství Leopolda Eugena Měchury. Na jejich rodinou hrobku jsme se pak také podívali. Na zdejším hřbitově byli také pohřbení někteří donáti (správci) komendy Maltézských rytiřů z Měcholup.

    

Nedaleko hřbitova je místní sokolovna, krásně vně i uvnitř opravená a jistě chlouba předslaváků. Jen z dolní části je poznat že byla postavena na místě původní tvrze a později pivovaru. A tam kde kdysi byl vodní příkop je dnes je hráz rybníčka s mohutným dubem, příznačně pojmenovaným „Tyršův dub“

    

Cestou domů jsme se ještě podívali na onu lipovou alej a také k zámku v Otíně. Barokní gloriet na konci parku však chátrá dál a myslím, že až se sem zase jednou vypravíme, už ho možná ani nebude.

   

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ