KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : PO STOPÁCH TĚŽBY ZLATA U SOBĚTIC 20.3.

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Po stopách těžby zlata u Sobětic 20.3.

První jarní vycházka směřovala do lesů nad Kosmáčovem, do míst středověké důlní činnosti. Toto místo je opravdu na tzv. „Stříbrnohorském zlomu „ táhnoucím se od Tětětic, přes Bezděkov, Bubnování u Lub až směrem na Nalžovské Hory . V těchto místech se cca koncem 15.stol. do konce 16.století dle dodnes patrných sejp a dnes již značně zasypaných důlních jam těžilo zlato. Blízkost královského města a přísných středověkých hornických práv nutila majitele panství a dolů spíše k utajení ale pravděpodobně souvisí toto důlní dílo s podnikáním klatovského měšťana Jana Kouska ze Sobětiček, r. 1529 povýšeného do šlechtického stavu , který r. 1543 koupil tvrz „Černé Krávy“ , snad právě ze zisku těchto dolů.

  

Průvodcem nám byl pan Vítovec, znalec geologie a historie těžby. Mnozí přišli také již vybaveni kladívky i mikroskopem.

  

Nakonec jsme byli ještě pozváni panem Poševkou na prohlídku jeho překrásné sbírky minerálů a nerostů z nalezišť z celých Čech a Slovenska

    

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ