KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET 22.10 DO PASEČNÍCE - ŠTOLA SALKA

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Výlet 22.10 do Pasečníce - štola Salka

Podzimní výlet na Domažlicko, kde nedaleko obce Pasečnice je v lese zatopená štola Salka. Je pozůstatkem po těžbě kyzové břidlice a hlavně kamence (síran hlinitodraselný). Zpracovával se v kamencové huti několikerým loužením ve „shnilé moči“ . Používal se hlavně v koželužství, barvířství nebo i lékařství. Koncem 18 století byl důl náhle zatopen, údajně zde zahynulo až 200 horníků.

 

Byl zde s námi opět geolog a znalec důlních děl p.Vítovec se svým kladívkem získal další kameny do své sbírky. U štoly jsem byl již dříve, jedné mrazivé zimy, kdy vyvěrající voda vytvoří krásný ledopád, typicky zabarvený od hornin.

 

V bučině nad štolou jsme po krátkém hledání našli i pamětní kámen s vysekaným křížkem s letopočtem 1771, na paměť zde padlých francouzských vojáků. Francouzská vojska zde bojovala na straně Bavorska v Sedmileté válce a ve válce o Bavorské dědictví. Je zajímavé, že Francie ještě počátkem 20.století hrob udržovala.

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ