KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : ZA VIKLANY S VÁCLAVEM CÍLKEM 21.9.2019

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Za viklany s Václavem Cílkem 21.9.2019

S podzimem jsme opět začali jezdit s Václavem Cílkem  po skalách a kamenech pošumaví, tentokrát za viklany.  První byl známý žulový viklan v Kadově. Na konci 19.století byl viklan násilně shozen a teprve až v roce 1983 byl týmem nadšenců kolem ing.Pavla Pavla usazen na původní lože.  Pak jsme se byli podívat na kadovskou tvrz. K původní gotické části z pol.14.stol bylo přistavěno křídlo s renesančními  štíty s arkýřem . Na začátku 20.století byla celá tvrz přebudována na sýpku. Podařilo se nám, díky ochotě majitele podívat se i dovnitř tvrze, kde jsou v ještě zachovány povodní dřevěné krovy z barokní doby a také jsme se samozřejmě  podívali  do původních sklepů.

 

 

 

Dalším kamenným útvarem , na který jsme se podívali byly „Čertovy náramky“ nedaleko  obce Slatiny. Jsou tvořeny několika velkými kameny nakupených na sebe. Z nich je překrásný výhled na celé pohoří  Šumavy od Javorníku ,přes Poledník, k Velkému Javoru  až po Ostrý.

  

Tajemným útvarem je také „Obětní kámen““, asi 2m vysoký žulový balvan s miskovitou prohlubní s vodou. Po obědě v restauraci v Horažďovicích jsme se vydali na další „Keltský obětní kámen“ nedaleko Břežan. Jedná se o tři ploché kameny naskládané na sebe se znatelnou jamkou se stružkou. Pod skalou je přírodní divadlo spolku ochotníků z Břežan už z roku 1913.

 

 

Cestou domů jsme se zastavili ještě u dalšího, dnes již málo známeho  balvanu za vsí  Neprochovy, který se časem naklonil na vedle rostoucí  borovici, která jej po letech jakoby „obtéká“.

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ